Dacer

Największa oferta kafli w polsce

JAKA GLINA NADAJE SIĘ NA ZAPRAWĘ ZDUŃSKĄ

Glina jest mieszaniną różnych nierozpuszczalnych składników w których najważniejszym są minerały ilaste. Po ich rozmieszaniu z wodą tworzą jednolitą masę plastyczną.
W zależności od ilości zawartych w niej składników ilastych dzielimy ją na glinę tłustą i glinę chudą.

Gliny tłuste zawierają prawie wyłącznie iły, mają bardzo dużą spójność, trudno rozrabiają się z wodą w przełomie posiadają połysk, podczas rozrabiania w stanie naturalnej wilgotności nie kruszą się. Gliny te zawierają mało piasku. Po zgnieceniu w stanie naturalnej wilgotności nie wykrusza się. Glina tłusta zarobiona wodą, po wyschnięciu pęka i kurczy się. Pęknięcia powodują mniejsza spoistość i zwięzłość, osłabiając tym samym ważną jej cechę czyli szczelność.

Gliny chude zawierają dużo piasku i innych składników mineralnych, łatwo rozrabiają się z wodą, mają małą spójność. W stanie naturalnej wilgotności glina ta kruszy się i pęka. Po przełamaniu struktura gliny jest matowa. W stanie naturalnej wilgotności łatwo się kruszy.
Gliny w zależności od zawartości związków żelaza i zanieczyszczeń organicznych przyjmują zabarwienie szare, kremowe, szaro-żółte, brunatne, ciemno-brązowe lub ciemno-czerwone.

CO WYBRAĆ KOMINEK, PIEC A MOŻE KOZA? »

KAFLE I PIECE KAFLOWE NA ZIEMIACH POLSKICH »

HISTORIA PIECÓW KAFLOWYCH »

HISTORIA KOMINKÓW KAFLOWYCH »

RODZAJE, WŁAŚCIWOŚCI I TECHNOLOGIA WYTWARZANIA KAFLI PIECOWYCH, KAFLI KOMINKOWYCH ORAZ KAFLI KUCHENNYCH »

JAKIEJ CEGŁY UŻYĆ DO BUDOWY PIECÓW KAFLOWYCH  »

JAKIEJ ZAPRAWY UŻYĆ DO BUDOWY PIECA KAFLOWEGO »

JAKA GLINA NADAJE SIĘ NA ZAPRAWĘ ZDUŃSKĄ »

JAK WYKONAĆ ZAPRAWĘ ZDUŃSKĄ NA BAZIE GLINY »

SÓL W ZAPRAWIE ZDUŃSKIEJ »